Tellers monitoren de soorten die in de duinen voorkomen. Met name de soorten die passen in de duinnatuur van kalkrijke en kalkarme duinen. Het gaat om vlinders en libellen, kevers en andere insecten, plantensoorten, paddenstoelen, mossen en wieren. Maar ook om roofvogels, broedvogels, watervogels, reptielen en amfibieën. Zoogdieren worden geteld waaronder konijnen, boommarters, reeën, damherten en vleermuizen.