De vraag naar drinkwater stijgt, maar met name ook in de Haarlemmermeerpolder. Het is dus logisch om juist hier te verkennen hoe de productie verhoogd kan worden.  

Afbeelding
brakwaterwinning_afbeelding_1.png

  

In de polder zit in de bodem een zogenoemd ‘2e watervoerend pakket’. Op de figuur hiernaast ziet u wat wij hiermee bedoelen. Dit water willen wij als drinkwaterbron gebruiken door opkwellend brak water (water dat minder zout is dan zeewater) met putten te winnen. Dit is een relatief makkelijke manier van waterwinning en biedt bovendien voor langdurige tijd een oplossing. Ook is het water in dit pakket van goede kwaliteit.  

Afbeelding
brakwaterwinning_afbeelding_2.jpg

Hoe gaat dit dan in zijn werk?       
Het brakke water dat opgepompt is, wordt getransporteerd middels leidingen en met omgekeerde osmose (RO) ontzilt. Het zoete permeaat gaat na opharding naar de kelders van ons al bestaande pompstation in Hoofddorp. Daar wordt het zoete permeaat gemengd met ander water of opgewerkt tot drinkwater met de juiste kwaliteit. Het verwijderde zout wordt in een waterstroom (concentraat) geloosd via een reststroomleiding. Voor de locatie van de winputten en zuiveringsgebouw wordt momenteel gekeken naar PARK21 (tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep) en Zonnecarré (tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep). PWN gaat mogelijk in 2035 op deze manier water zuiveren in de Haarlemmermeerpolder. Eerst gaat hier een onderzoeks- en besluitvormingsperiode aan vooraf.