PWN controleert drinkwaterinstallaties periodiek op risico’s voor het distributienet en voor de gebruikers. Als drinkwaterbedrijf zijn we verantwoordelijk voor de kwaliteit van het drinkwater tot en met de watermeter. Drinkwaterinstallaties die zich achter de meter bevinden, vallen onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar. 

De eigenaar of beheerder van een installatie is verplicht om de installatie zo te beheren en te onderhouden dat de kwaliteit van het drinkwater kwalitatief goed blijft. Ook is de eigenaar verplicht om medewerking te verlenen aan de periodieke inspectie van de installatie.

Zowel de controlerende taak van PWN als de medewerking van de eigenaar van de installatie zijn wettelijk vastgelegd in het Drinkwaterbesluit.