PWN en de gemeente Castricum hebben in  2020 en 2021 het gebied rondom de Papenberg aantrekkelijker ingericht voor bezoekers en om tegelijkertijd de natuur in de binnenduinrand versterkt. 

Op het hoogste punt van Castricum pronkt een nieuwe zeven meter hoge uitkijktoren. Ook is de padenstructuur aangepast en is de greppel tussen de Papenberg en de sportvelden in Castricum verbreed tot een natuurlijke waterloop met een brede bedding waar het water zijn eigen weg zoekt, ook wel een duinrel genoemd. Door het herinrichten van de waterloop is er voor sportclub Vitesse ruimte ontstaan voor een extra speelveld. Ook is het zand van het klimduin weer omhoog gebracht.