PWN en Rijkswaterstaat, de synergie tussen een klimaatbuffer en nieuwe natuur

Een grotere waterbuffer om het drinkwater van Noord-Holland te beschermen tegen het veranderende klimaat gaat misschien wel heel mooi samen met nieuwe natuur in de Wieringerhoek. Mascha Lichtendahl, projectmanager Wieringerhoek bij Rijkswaterstaat, is enthousiast over de uitwisseling van ideeën met PWN. 

“Bij Rijkswaterstaat ben ik als projectmanager betrokken bij de ontwikkeling van grote wateren, zoals het IJsselmeer. Door alle dijken, dammen en stuwen zien we hier een heel strakke overgang van land naar water. Heel onnatuurlijk eigenlijk… en daardoor missen we in het IJsselmeergebied vaak de oorspronkelijke, voor de levenscyclus essentiële leefgebieden of ecotopen. Rietvelden bijvoorbeeld, en ondergedoken waterplanten. Door aanpassingen aan te brengen in die harde overgang tussen land en water kunnen we deze leefgebieden weer terugbrengen. 

Enthousiaste uitwisseling
Toen we onze ideeën presenteerden aan een bredere groep partners, raakten we in een enthousiast gesprek verwikkeld met aanwezigen van PWN. Hun ideeën voor een klimaatbuffer in het IJsselmeer sloten naadloos aan op onze ideeën voor meer natuur. Zo hebben rietvelden in de Wieringerhoek straks een zuiverende werking op het water. En kunnen wij heel goed het bodemmateriaal gebruiken dat bij het uitgraven van een klimaatbuffer vrijkomt. Daarmee maken we onze gebieden minder diep, zodat er meer kansen ontstaan voor waterplanten en rietvelden.

Ontwerpatelier en pilot
Onze gezamenlijke wens is om dit op termijn voor een gebied van honderden hectares groot te realiseren. Het duurt dus nog even voor het zover is, want er moet nog veel worden onderzocht. Allereerst verkennen we nu samen de mogelijkheid van een prototype. In het prototype onderzoeken we dan of onze ideeën ook op grote schaal kunnen werken. Daarom brengen we nu eerst een geschikte plek hiervoor in beeld. Ook organiseren we samen een ontwerpatelier. Daarin brengen we in kaart wat we van de pilot willen leren, hoe groot het gebied moet worden en waar dit moet komen. Stapje voor stapje werken we samen met PWN toe naar een gebied waar water en natuur elkaar versterken.”