undefined

Meer inzicht in onze waterverdeling

Hoe krijg je meer inzicht in het leidingnet, zodat je een lekverlies kunt lokaliseren voordat de leiding kapot gaat? Hoe stroomt water van A naar B? Deze vragen staan centraal bij het project DMA (District Metered Area), waar data worden omgezet naar bruikbare informatie over waterstromen en waterverlies door lekkages. Hiermee kunnen we tijdig ingrijpen bij een lek.

"Hoe professioneel zou het zijn als PWN aan de klant kan doorgeven: mevrouw uw water is gisteren om 8 uur geproduceerd en zal vanmiddag om 14:15 worden afgeleverd?"
Peter Schaap, Asset Engineer strategie leidingbeheer

Inrichten meetgebieden
Hoewel we een redelijk overzicht hebben van waar onze waterleidingen onder de grond lopen, weten we weinig van de volumestromen die daar doorheen gaan. In ons grote voorzieningsgebied, zijn relatief grote lekken vaak moeilijk te vinden. Laat staan dat we hun locatie kunnen bepalen. Door het opknippen van het grote gebied in kleinere gebieden en aan de randen hiervan flowmeters te installeren, ontstaan kleinere gebieden waarin we metingen uitvoeren.

  • In deze kleinere gebieden is het relatief makkelijker om te zien of er een afwijking in  het afnamepatroon is waar te nemen, dat kan duiden op een lek.
  • Daarnaast maakt het inrichten van meetgebieden de weg vrij voor het actueel in kaart brengen van het waterverbruik.


Dit zorgt ervoor dat we beter gaan begrijpen hoe ons water stroomt en dat we onze rekenmodellen beter kunnen afstemmen op de werkelijkheid.

"Het signaleren en repareren van een lek voordat het water over straat loopt is onze uitdaging."
Peter Schaap, Asset Engineer strategie leidingbeheer

Met deze innovatieve oplossing heeft niet alleen PWN meer inzicht in het waterverbruik, maar kunnen we onze klanten sneller en gerichter informeren bij een lek. Bovendien zal onze monteur sneller ter plaatse zijn om het lek te dichten, zodat de schade beperkt blijft.