Om aan betrouwbaar drinkwater te komen, is een enorme infrastructuur nodig van ondergrondse leidingen, drinkwaterpompstations en zuiveringsinstallaties en infiltratiegebieden in de duinen. PWN pompt water uit het IJsselmeer in Andijk. Een gedeelte van dit oppervlakte water wordt via geavanceerde technieken direct gezuiverd tot drinkwater, een ander deel wordt voorgezuiverd en gaat via grote leidingen naar de duinen. Hier passeert het water de koele, donkere duinbodem en wordt het nog verder bacteriologisch gezuiverd. Na zo'n drie, vier weken pompen wij het geinfiltreerde water op. Na een laatste zuivering met zandfilters gaat het door het leidingnet naar de huishoudens en bedrijven in Noord-Holland.​