Altijd betrouwbaar drinkwater

Om ook in de toekomst te zorgen voor voldoende en betrouwbaar drinkwater draait PWN aan meerdere knoppen tegelijk. We onderzoeken hoe we onze drinkwaterproductie kunnen vergroten om de groeiende vraag op te vangen. We gaan na hoe we het gebruik kunnen verminderen om de groeiende vraag af te remmen. En we kijken hoe we onze belangrijkste zoetwaterbron, het IJsselmeer, kunnen versterken zodat het een robuuste, stabiele bron voor het maken van drinkwater blijft. Dat doen we door, samen met de andere drinkwaterbedrijven, te werken aan schone bronnen. Wat er niet in komt, hoeven wij er namelijk ook niet uit te zuiveren. Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden van een klimaatbuffer in het IJsselmeer, zodat de juiste kwaliteit water voldoende beschikbaar blijft om drinkwater van te maken.  

 

Wat is een klimaatbuffer?

Een klimaatbuffer in het IJsselmeer is een waterbekken omringd door een natuurgebied waar natuurlijke processen de ruimte krijgen om het IJsselmeerwater voor te zuiveren. Dat voorgezuiverde water houden we vast in het bekken, waar het voortdurend in beweging is. De waterkwaliteit wordt daardoor nog beter. Zo hebben we altijd een voorraad kwalitatief goed IJsselmeerwater beschikbaar. Ook op momenten waarop het IJsselmeerwater, bijvoorbeeld door verzilting, niet geschikt is om drinkwater van te maken. Bovendien ontstaan er dankzij een klimaatbuffer ook nieuwe leefgebieden voor planten en dieren.

 

Waarom is een klimaatbuffer nodig? 

Voor het maken van drinkwater is het belangrijk dat er genoeg water van de juiste kwaliteit in het IJsselmeer beschikbaar is. Door de klimaatverandering wordt het vaker en langer droog, maar krijgen we ook vaker te maken met wateroverlast. Beide kunnen invloed hebben op de waterkwaliteit. In die droge perioden neemt de kwaliteit van het IJsselmeerwater sterk af en treedt verzilting van het IJsselmeer op. Om ook dan en in geval van nood voldoende zoetwater van de juiste kwaliteit te hebben, hebben we de klimaatbuffer nodig.  

 

“De klimaatbuffer is een krachtige combinatie van drinkwater en natuur.”
Koen Zuurbier, Strategisch Adviseur PWN

 

Hoe doen we dat? 

Een klimaatbuffer kan gemaakt worden in of langs het IJsselmeer. Onderdeel is een afgesloten, diep waterbekken omringd door een lage dijk. Dit bekken vullen we op de juiste momenten met zoet IJsselmeerwater dat we eerst door een aangrenzend natuurgebied laten stromen om schoner te worden. In het waterbekken verbetert de kwaliteit van het water verder. Zo hebben we altijd stabiel en betrouwbaar IJsselmeerwater beschikbaar voor het maken van drinkwater. 

 

“Een klimaatbuffer kan heel mooi samen gaan met meer nieuwe natuur in de Wieringerhoek. Door aanpassingen aan te brengen in de IJsselmeerkust, kunnen we soorten planten en dieren weer terugbrengen en gebruikmaken van hun natuurlijke zuivering.”
Mascha Lichtendahl, projectmanager Wieringerhoek