Altijd betrouwbaar drinkwater

Om ook in de toekomst te zorgen voor voldoende en betrouwbaar drinkwater draait PWN aan meerdere knoppen tegelijk. We onderzoeken hoe we onze drinkwaterproductie kunnen vergroten om de groeiende vraag op te vangen. We gaan na hoe we het gebruik kunnen verminderen om de groeiende vraag af te remmen. En we kijken hoe we onze belangrijkste zoetwaterbron, het IJsselmeer, kunnen versterken zodat het een robuuste, stabiele bron voor het maken van drinkwater blijft. Dat doen we door, samen met de andere drinkwaterbedrijven, te werken aan schone bronnen. Wat er niet in komt, hoeven wij er namelijk ook niet uit te zuiveren. Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden van een klimaatbuffer in het IJsselmeer, zodat de juiste kwaliteit water voldoende beschikbaar blijft om drinkwater van te maken.