In 2022 heeft PWN gebied De Vlotter in Heemskerk opnieuw ingericht. De grondwaterstand is verhoogd en de waterlopen zijn verbreed. De voormalige elzenhagen hebben ook een plek in de nieuwe inrichting. Door de aanpassingen in het gebied wordt de zoetwatervoorraad onder de duinen beter beschermd en ook vergroot. Met citizen science willen we de natuurontwikkeling van de Vlotter de komende jaren volgen.

Afbeeldingen moeten kleiner zijn dan 20 MB
Toegestane bestandstypen: jpg, jpeg, png.