carlos-luis-pinto-588565-unsplash.jpg

Automatische insectentelling

Wist u dat het al jarenlang slecht gaat met de biodiversiteit in Nederland? En dat dit mede te wijten is aan het dalende aantal vliegende insecten? Om de stand van zaken van de vliegende insecten in het duinlandschap te achterhalen zal PWN deelnemen aan een onderzoek van Naturalis en EIS. In dit onderzoek wordt de insectenrijkdom en de biomassa van het duinlandschap in kaart gebracht door middel van de nieuwste beeldherkenningstechnologie.

Achteruitgang insecten

Wereldwijd is het aantal vliegende insecten in de laatste 27 jaar met meer dan 75 procent gedaald. Een schrikbarend hoog percentage. Er worden diverse maatregelen getroffen om deze daling tegen te gaan, maar de effectiviteit hiervan wordt arbeidsintensief gemeten. Het kost erg veel tijd om de insecten te monitoren door veldwaarnemingen of via potvallen en vervolgens handmatig te bepalen welke insectensoort het is.

Beeldherkenningssoftware

Het betrouwbaar tellen van de insecten kan nu voor het eerst volledig automatisch uitgevoerd worden. Met behulp van de nieuwste beeldherkenningssoftware zullen de insecten in beeld gebracht en gedetermineerd worden. Deze software is getraind met duizenden foto’s om  de resultaten betrouwbaar te maken. Op deze manier is er geen mankracht meer nodig om de verschillende insectensoorten te identificeren en te tellen.

“Dit is een mooi voorbeeld van hoe innovatie kan helpen om urgente kennisvragen te beantwoorden.”
Myrthe Fonck, Adviseur Beleidsadvies en Planvorming Natuur

Met behulp van cameravallen wordt in beeld gebracht hoeveel en welke insecten er leven. De cameravallen staan 24 uur per dag aan en zal het aantal en de soorten insecten automatisch tellen. PWN neemt deel aan dit onderzoek door vijf cameravallen af te nemen bij Naturalis.