Diverse wegen en spoorlijnen lopen dwars door de duingebieden van Nationaal Park Zuid-Kennemerland en het Noordhollands Duinreservaat. Hierdoor is het leefgebied van de dieren en planten die er leven versnipperd. Om dieren en planten weer veilig te laten oversteken verbinden we het duingebied met vier natuurbruggen. Drie van die bruggen (Zandpoort, Zeepoort en Duinpoort) zijn in Nationaal Park Zuid-Kennemerland inmiddels gerealiseerd. Aan de Poort van Egmond in het Noordhollands Duinreservaat wordt op dit moment hard gewerkt.