Overzicht

Innovatief onderzoek met helikopter over Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Tussen vrijdag 9 en woensdag 14 september gaat PWN, samen met Waternet, een bodemonderzoek uitvoeren in Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen. Dit doen we niet vanaf de grond, maar vanuit de lucht. Door met een helikopter, met daaronder een meetsonde, over het gebied te vliegen, brengen we het grondwater in het kustgebied in kaart. Dit doen we om meer inzicht te krijgen in de bodem en daarmee de mogelijkheden voor de toekomst om genoeg drinkwater te kunnen blijven maken voor alle inwoners van Noord-Holland.  

Als drinkwaterbedrijf werken we altijd aan betrouwbaar drinkwater, ook voor in de toekomst. De toekomst heeft wel heel wat uitdagingen voor ons in petto. De bevolking groeit en het klimaat verandert. Hierdoor neemt de drinkwatervraag toe en de kwaliteit van onze bronnen af. Daarom werken wij vandaag al hard aan het drinkwater van later. Tijdens dit onderzoek brengen we de bodem en het grondwater in Nationaal Park Zuid-Kennemerland in kaart. Dit is belangrijke informatie, omdat we daarmee in één keer inzicht krijgen in de bodemlagen en de grondwaterkwaliteit van het hele gebied tot ongeveer 100 m diepte. Met die kennis kunnen we beter inschatten hoe we het gebied kunnen inzetten voor het vasthouden (bufferen) en zuiveren van water. Zodat er altijd genoeg drinkwater is voor alle inwoners van Noord-Holland, nu en in de toekomst.   

De helikopter zal tussen vrijdag 9 en woensdag 14 september één dag of enkele dagen over het Nationaal Park vliegen. Op de overige dagen wordt er ook gevlogen boven de Amsterdamse Waterleidingduinen van Waternet. De precieze vliegroute is sterk afhankelijk van (weers-)omstandigheden en kan eventueel veranderen. Wilt u meer weten over de precieze vliegdatum en –route? Kijk dan op www.pwn.nl/helikopter-onderzoek

De helikopter vliegt tijdens het onderzoek relatief laag en veroorzaakt tijdelijk geluidsoverlast. We begrijpen dat dit vervelend kan zijn voor mensen en dieren. Daarom proberen we de overlast tot een minimum te beperken.  

Wilt u meer weten over het onderzoek, de actuele vliegroute of heeft u vragen? Kijk dan op www.pwn.nl/helikopter-onderzoek