Overzicht

Noordermaatweg werkzaamheden

Noordermaatweg werkzaamheden

In verband met ProRail ontwikkelingen aan het spoor rondom station Uitgeest gaat PWN de drinkwaterleiding onder het spoor versterken.  De bestaande transportleiding zal daarop verlegd worden en aangesloten worden op de bestaande leidingen. Hiermee is de leiding voorbereid op toekomstige spoorverbreding.

Daarnaast gaat PWN, in opdracht van de provincie Noord-Holland, ruim 12 hectare  weiland aan de Noordermaatweg omvormen tot een natuurgebied voor weidevogels. Dit doen wij door bestaande greppels weer open te maken en de bovengrond af te voeren. Hierdoor worden de weilanden natter en ontstaan er natte delen waar weidevogels van profiteren. Hiermee sluiten we aan op de aangrenzende weidevogelgebieden van PWN en stichting de Hooge Weide. Hiermee hopen we het succes van de weidevogels in de polder Heemskerk-Castricum te versterken.

Omwoners kunnen erop rekenen, dat wij zoveel mogelijk zullen doen om de overlast voor hen te beperken. Er zal voornamelijk grondtransport plaatsvinden.

Afbeelding
Noordermaatweg werkzaamheden