Overzicht

Omgevingsvergunning uitbreiding PWN in Andijk gepubliceerd

De exterieur van drinkwaterfabriek WPJ in Andijk

Het bevolkingsaantal neemt toe. In Nederland als geheel, maar juist ook heel specifiek in Noord-Holland. De economische activiteit in onze regio stijgt daarnaast ook. Hiermee stijgt de vraag naar drinkwater. PWN anticipeert hierop door haar productiecapaciteit uit te breiden op twee van haar huidige productielocaties, namelijk die in Andijk en Heemskerk. Hiermee maken we ons klaar om meer drinkwater te kunnen produceren om aan de stijgende vraag te voldoen én realiseren we extra reservecapaciteit om eventuele calamiteiten op te kunnen vangen. De eerste concrete stappen worden nu gezet. De omgevingsvergunning om onze productie in Andijk uit te breiden wordt deze week als ontwerpbesluit gepubliceerd. Tegelijkertijd laten we zien hoe het ontwerp van de installatie eruit komt te zien. Met het ontwerp is zoveel mogelijk rekening gehouden met de bedrijfsmatige omgeving van het PWN-terrein. Daarnaast past het ontwerp binnen de kaders van het bestemmingsplan, zodat de nieuw te bouwen uitbreiding van onze voorzuiveringsinstallatie niet overdreven aanwezig is in haar omgeving. 

Afbeelding
De exterieur van drinkwaterfabriek WPJ in Andijk
Afbeelding
Het ontwerp van het interieur van WPJ Andijk

Met de omgeving 
PWN wil de omgeving zo goed mogelijk meenemen in de realisatie van haar plannen. Zo is er in november een bewonersavond in Andijk georganiseerd waarin het hele traject is toegelicht. Ook zijn bijvoorbeeld de transportbewegingen voor de bouw die avond besproken. PWN houdt rekening met de belangen van de direct omwonenden en wil het dorp ontzien met betrekking tot de rijbewegingen van het grote en het personele verkeer. Er zijn plannen voor de realisatie van een (tijdelijke) bouwweg. Momenteel vindt er overleg plaats met de perceeleigenaren en de gemeentes Enkhuizen en Medemblik. De verwachting is dat in het eerste en tweede kwartaal van 2024 hier meer over verteld kan worden. Ook kunnen dan de noodzakelijke toestemmingen aangevraagd worden. Deze toestemmingen voor de tijdelijke bouwweg zijn niet gekoppeld aan het ontwerpbesluit dat deze week is gepubliceerd.

Meer informatie over de plannen van PWN om haar productiecapaciteit uit te breiden is te vinden op pwn.nl/uitbreiding

PWN voert dit project uit voor de Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK). De WRK is opgericht door PWN en de Gemeente Amsterdam voor de voorzuivering van water uit het Lekkanaal en uit het IJsselmeer en transport van dat water naar de duinen. Het voorgezuiverde water is bestemd voor infiltratie in de duingebieden om er drinkwater van te maken en voor levering aan industrie.