Overzicht

PWN onderzoekt drukoptimalisatie voor maximale milieuwinst

Drinkwaterleiding

De tijd waarin wij leven vraagt om duurzame keuzes en acties. PWN probeert positief bij te dragen aan onze leefomgeving door de uitstoot van Co2 te verminderen. Dit kan relatief simpel door de waterdruk te optimaliseren. PWN heeft, om dit te onderzoeken, een pilot uitgevoerd in Den Helder en Julianadorp. Deze pilot hebben wij recent afgerond en wij zijn positief over de resultaten!

Wat hebben we gedaan?

PWN heeft een bepaald wettelijk kader waaraan zij, net als alle andere drinkwaterbedrijven, aan moet voldoen als het gaat om een minimale waterdruk. Zo moet de waterdruk minimaal 150 kPa (kilopascal, ofwel 1,5 bar) zijn. PWN levert met 220 kPa ruim boven deze wettelijke norm. PWN heeft de afgelopen maanden de waterdruk geleidelijk naar beneden aangepast in Julianadorp en Den Helder. Doel was om te kijken tot hoever we de waterdruk konden verlagen totdat we klachten kregen van klanten. Het verlagen van de waterdruk heeft voordelen. Zo zorgt het voor minder uitstoot van Co2, zorgt het ervoor dat leidingen langer meegaan én zorgt het voor kostenreductie. Dit is een voordeel voor zowel PWN als onze klanten. Wat wij niet hoeven te betalen aan onze energieleverancier, hoeven wij ook niet in onze drinkwaterprijs te verwerken. 

Nu de pilot is afgerond kunnen we zeggen dat we een minimaal aantal klachten hebben gekregen. Projectleider Martin Klein Arfman vertelt: “Het belangrijkste voordeel is de milieuwinst die het oplevert. Een lagere druk betekent minder energie én een lager drinkwatergebruik. Ook verlengt het de levensduur van onze leidingen.” Een drukverlaging levert PWN bovendien een behoorlijke kostenbesparing op, vervolgt Klein Arfman. “Zeker nu de energieprijzen in een paar jaar tijd flink zijn gestegen. We hebben een berekening gemaakt op basis van de huidige energieprijzen, 25 cent per kilowattuur. Als we de waterdruk voor al het drinkwater dat we leveren – 112 miljoen kuub per jaar – met 10 kPa laten zakken, besparen we 95.000 euro. Voor de energiecrisis was de besparing bij een zelfde drukverlaging ‘maar’ 10.000 euro per jaar.”     

In totaal is de druk verlaagd tijdens de pilot met 35 kPa. De drukverlaging van 35 kPa was volgens Klein Arfman twee keer zo hoog als het projectteam vooraf had ingeschat. “Dat was voor ons echt een grote verrassing. In totaal hebben we tijdens de pilot slechts negen meldingen ontvangen. Vijf daarvan betroffen niet eens echt klachten, maar meldingen van drukverlaging met een verwijzing naar de brief die we hadden rondgestuurd. Het lijkt er dus sterk op dat we de waterdruk eenvoudig kunnen laten zakken, zonder dat de klant er last van heeft.”  

En hoe nu verder? Met deze mooie resultaten, zouden we dit ook in andere regio’s kunnen uitrollen. We moeten uiteraard oog hebben voor het feit dat ieder gebied anders is, maar we weten nu wel dat hier ruimte zit waar zowel onze leefomgeving als onze klanten van kunnen profiteren.