Overzicht

RIWA-Rijn: waterkwaliteit Rijn blijft achter

Drinkwater laboratorium

Om de waterkwaliteit van de Rijn te verbeteren moet er meer worden gedaan. Dat stelt RIWA-Rijn in haar jaarrapport 2022 dat deze week is gepubliceerd. RIWA-Rijn is het samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven die rivierwater uit de Rijn gebruiken als bron voor drinkwater. 

Uit het jaarrapport blijkt dat in de Rijn 60 stoffen zijn aangetroffen die de afgesproken streefwaardes overschrijden. Doordat er meer industriële chemicaliën en medicijnresten in het Rijnwater aangetroffen worden, moeten drinkwaterbedrijven meer doen om goed en betrouwbaar drinkwater te blijven leveren. 

Een achteruitgang van de waterkwaliteit in de Rijn, betekent dat er extra inspanningen worden gedaan door drinkwaterbedrijven om drinkwater te blijven leveren dat aan de strenge wettelijke eisen voldoet, wat extra kosten en ook COuitstoot met zich meebrengt.