Overzicht

Snelle actie nodig om drinkwatertekort in 2030 te voorkomen

Drinkwater tekort VEWIN

RIVM-Rapport onderstreept noodzaak  

Zonder snelle actie van overheden kunnen drinkwaterbedrijven niet voldoen aan de stijgende vraag naar drinkwater. Als er niets gebeurt, is er naar verwachting al in 2030 sprake van een tekort aan drinkwater. Ook op lange termijn worden problemen in de levering van drinkwater voorzien. Er is sprake van een kwantiteitsprobleem, maar ook van een kwaliteitsprobleem.  

Algemeen directeur Paulien Pistor: “Drinkwater uit de kraan is écht niet vanzelfsprekend meer. Dat laat het RIVM-rapport onomwonden zien. We nemen onze verantwoordelijkheid, in afstemming met onze omgeving en werken al jaren hard aan oplossingen.” 
 
Drinkwater in Noord-Holland  
De vraag naar drinkwater stijgt. Dit komt door klimaatverandering en het feit dat onze zomers steeds droger en heter worden, maar ook door bevolkingsgroei en groei van de economie. PWN vergroot blijvend haar productiecapaciteit om aan de vraag te kunnen blijven voldoen. Daarvoor kijken we onder andere naar nieuwe drinkwaterbronnen, bijvoorbeeld in Overveen, de Haarlemmermeer en ’t Gooi. Naast dit kwantitatieve probleem is er ook een uitdaging op het gebied van de kwaliteit van ons water. Paulien Pistor: “PWN maakt het grootste deel van het drinkwater van IJsselmeerwater. Dit is onze belangrijkste bron en deze bron verzilt door ons veranderende klimaat. Ook treffen we nog steeds meer vervuilende stoffen in het water aan. Een schonere bron is essentieel om met minder zuiveringsinspanningen bij te dragen aan een duurzamere drinkwatervoorziening. Hier blijft actie op nodig.” 

Zoet water is schaars 
Naast de bovengenoemde uitbreiding van bronnen werkt PWN  aan een klimaatbuffer in het IJsselmeer die de zoetwatervoorraad vergroot. Ook is PWN scherp op het gebruik van water van drinkwaterkwaliteit voor alternatieve doeleinden. Paulien Pistor: “Om de volksgezondheid te verbeteren hebben wij in Nederland een prachtig, efficiënt drinkwatersysteem ontwikkeld de afgelopen eeuw. Juist omdat de druk op zoet water gebruik steeds groter schaarser wordt , moeten we er met z'n allen bewuster mee omgaan en op de juiste manier verdelen.”  

Lees hier meer over de oplossingen waar we aan werken. 

Lees hier het nieuwsbericht van Vewin, de brancheorganisatie van de 10 drinkwaterbedrijven.