Overzicht

Vervanging transportleiding Koog aan de Zaan

Buizen

Om ervoor te zorgen dat de inwoners van Koog aan de Zaan en omliggende gebieden altijd kunnen beschikken over voldoende en betrouwbaar drinkwater, voert PWN werkzaamheden uit aan de bestaande drinkwatertransportleidingen.

Wat gaan we precies doen?

De bestaande drinkwatertransportleidingen worden vervangen door nieuwe leidingen. Dit gebeurt op de verschillende locaties langs de Parallelweg.

Ten noorden van de Leliestraat wordt de bestaande leiding in de berm tussen de Provincialeweg N203 en de Parallelweg vervangen door deze op te graven en te vervangen door een nieuwe leiding. Ook in de Leliestraat en bij de Parallelweg ter hoogte van de Breedweer worden de leidingen opgegraven en vervangen.

Bij te Parallelweg ten zuiden van de Leliestraat wordt een nieuwe leiding door de bestaande leiding doorgevoerd.

Afbeelding
Kaart Koog aan de Zaan

Verkeersmaatregelen

Gedurende de werkzaamheden worden op verschillende locaties tijdelijk verkeersmaatregelen getroffen. Deze tijdelijke verkeersmaatregelen worden ruim van te voren aangegeven door middel van bebording. De oostelijke rijstrook van de Provincialeweg N203 zal vanaf de oprit naar de A8 tot aan de Breedweer worden afgesloten. Het verkeer wordt daar in twee richtingen over de westelijke rijstrook geleid. Een deel van de Leliestraat en ook het kruispunt van de Leliestraat met de Provincialeweg N203 wordt afgesloten. De Parallelweg zal ook in fases worden afgesloten. De voetgangerstunnel in de Leliestraat naar station Koog aan de Zaan wordt tijdelijk afgesloten. De wegoversteek naar het station blijft beschikbaar

Planning

De werkzaamheden starten begin september en duren naar verwachting tot eind december 2023.