Overzicht

Wat niet in het oppervlaktewater terecht komt, hoeft er ook niet uit

Op donderdag 11 mei is het adviesrapport ‘Goed water goed geregeld' van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) verschenen. Dit advies onderstreept de urgentie en de zorg die PWN heeft als het gaat om de kwaliteit van ons oppervlaktewater. Dat oppervlaktewater is namelijk de belangrijkste bron voor het maken van ons drinkwater en moet schoner.

PWN levert al meer dan 100 jaar betrouwbaar drinkwater en wil dit ook in de toekomst blijven doen. PWN gelooft dat een goede bronaanpak hiervoor cruciaal is. Wat niet in het oppervlaktewater terecht komt, hoeft er ook niet uit. Een schone bron is de basis voor een robuuste, duurzame drinkwaterproductie.

De drinkwatervoorziening is een vitale maatschappelijke functie. Nederland is één van de 10 landen wereldwijd waar betrouwbaar drinkwater direct uit de kraan geconsumeerd kan worden. Voldoende drinkwaterbronnen van goede kwaliteit zijn hiervoor cruciaal.