Overzicht

Castricum een mooi stuk natuur rijker

voorbeeld duinrel met begroeiing Castricum project Onderlangs

Gelegen in de gemeente Castricum ligt een gebied van ruim een hectare groot, dat vanaf eind januari 2023 door PWN wordt opgeknapt en wordt teruggegeven aan de natuur. Het gebied is al onderdeel van het Natura 2000 gebied en het Natuur Netwerk Nederland en wordt daarom nu als natuur ingericht.

Het gebied reikt van de velden van Vitesse ’22 naar het pad Onderlangs tot de Beverwijkerstraatweg. Vroeger werd dit gebied gebruikt voor tuinbouwactiviteiten, tegenwoordig ligt hier een moestuin.  

In de loop van de tijd raakte dit echter steeds verder verrommeld. Dit kwam doordat de tuinbouwactiviteiten werden afgebouwd en het gebiedje, dat nog werd gebruikt, steeds kleiner werd. Daarbij raakte het gebied overwoekerd met onder andere bamboe, reuzenberenklauw, sneeuwbes en japans schaafstro. Deze invasieve exoten worden in z'n geheel verwijderd, door wortels af te graven en af te voeren. Ook wordt de kleine dichtgegroeide poel, opgeschoond en vergroot. Deze poel biedt na deze werkzaamheden ruimte voor diverse amfibieën, zoals de rugstreeppad en insecten zoals libellen. 

Uit te voeren werkzaamheden
Het bestaande erfgoed wordt behouden. De tankmuur uit de 2e Wereldoorlog wordt beter zichtbaar gemaakt. Door omliggende bomen te weg te halen, kunnen deze de muur niet langer wegdrukken. Langs het wandelpad wordt de drinkwatertransportleiding vrijgemaakt van bomen om schade door wortels te voorkomen. Dit levert ook een vloeiende overgang op van het bos naar meer open gebied. Deze lichte boszoom is een aantrekkelijk gebied voor veel insecten en vogels.  

Door het uitvoeren van deze werkzaamheden verdwijnen oude gebouwen zoals een kas, een schuur, de bestaande bestrating en pompen. Het voormalige gronddepot wordt afgevoerd. In het zuidelijke deel wordt een bloemrijke akker aangelegd, omringd door een gemengde haag. Het open deel wordt kruidenrijk grasland, waar een onverhard wandelpad doorheen gaat slingeren. Langs het pad worden twee bankjes geplaatst. 

Afbeelding
voorbeeld_duinrel_voor_de_werkzaamheden.jpg
Afbeelding
voorbeeld duinrel met begroeiing Castricum project Onderlangs

Bijschrift foto's: De poel, net ten noorden van dit project, bij de duinrel Onderlangs, net na de aanleg.

De werkzaamheden worden mogelijk gemaakt door financiële steun van Provincie Noord-Holland.

Afbeelding
Provincie Noord-Holland