Overzicht

Start fase 2 baggeren watergangen Landgoed Marquette

nieuwe_foto_oprijlaan_marquette.jpg

Op maandag 15 augustus starten we met de tweede fase van het vrijmaken van negen kilometer aan watergangen op Landgoed Marquette. De grachten en watergangen op het landgoed en de sloten in de weilanden zijn steeds meer vol geraakt met bagger. Een natuurlijk proces, dat ten koste kan gaan van de waterkwaliteit, het waterleven en de doorstroming. De baggerwerkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, om zo de impact van de maatregel zo klein mogelijk te houden. Vorige jaar is de eerste fase uitgevoerd in het oostelijke deel van het landgoed. Dit jaar staan de slotgracht, de Luchtenakkers langs de Noordermaatweg en enkele locaties op de omliggende weilanden op de planning. Volgend jaar wordt de laatste fase uitgevoerd rond het voormalig depot en in het weidevogelgebied van de Kampen. Er wordt gebaggerd in de maanden september en oktober. In deze periode is de flora en fauna het meest weerbaar om na de werkzaamheden snel te kunnen herstellen. De tweede helft van augustus wordt gebruikt om het terrein voor te bereiden op de werkzaamheden.

Ruimte voor waterleven en oeverplanten

Door de bagger te verwijderen krijgt het waterleven meer ruimte en kunnen oeverplanten zich weer goed ontwikkelen. Ook verbetert een vrije watergang de stroming van duinwater dat bij landgoed Marquette opkwelt. Door een intensieve voorbereiding door boswachters en ecologen van PWN zijn de natuurwaarden goed in beeld. De aannemer zal de werkzaamheden ook intensief begeleiden, zo worden bijvoorbeeld worden alle dieren - denk aan mossels en vissen - die met de bagger omhoog komen weer teruggezet in het water.

Voorzorgsmaatregelen

Ter voorbereiding van deze werkzaamheden is er uitgebreid onderzoek gedaan naar archeologie, kwaliteit van de bagger, kwantiteit van de bagger en ecologische waarden in het gebied. Op enkele locaties is vervuilde bagger aanwezig, deze wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. Hiervoor zullen er vrachtwagens rijden over onder andere de oprijlaan en een tijdelijke brug bij de parkeerplaats. We doen onze uiterste best om overlast door verkeer en vuil op de wegen te minimaliseren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van wasinstallaties en het maken van passeerplaatsen.

Planning 2022

We starten dit jaar met het baggeren van de watergangen rondom het kasteel. Uit het uitvoerige onderzoek vooraf is gebleken dat deze watergang mogelijk interessante archeologische vondsten kan opleveren. Daarom worden de werkzaamheden intensief begeleid door archeologen. Uiteraard wordt er zorgvuldig omgegaan met eventuele vondsten. Bagger waarvan verwacht wordt dat er mogelijk archeologische sporen in kunnen zitten worden tijdelijk in depot gezet op het weiland ten zuiden van het kasteel waar vorig jaar ook het depot was. Nadat het is onderzocht door een archeoloog wordt de bagger afgevoerd aangezien deze is vervuild. Ook wordt er rond het bosje “de Luchtenakkers” langs de Noordermaatweg en enkele verspreid liggende locaties gebaggerd.  

Afbeelding
Te baggeren watergangen marquette

Afbeelding: In rood zijn de watergangen aangegeven die verspreid over meerdere jaren worden gebaggerd.