Overzicht

Start werkzaamheden dennenbos Bergen aan Zee

Open duin - foto door Michiel Wijnbergh Fotografie

Op maandag 13 november start PWN met het verwijderen van 16,2 hectare dennenbos in Bergen aan Zee. Daarna wordt ook een deel van de bovenste stikstofrijke en zure strooisellaag verwijderd. De dennenbomen vormen een windscherm vlak aan de kust waardoor de invloed van zout en wind richting het achtergelegen gebied ‘Het Lange Vlak’ wordt tegengehouden. Deze dynamiek is cruciaal voor gezonde duinen en nodig om het negatieve effect van stikstofneerslag tegen te gaan.  

Werkzaamheden
De dennenbomen worden hoofdzakelijk machinaal verwijderd met een harvester en op sommige locaties met een telekraan. Dat is een speciale kraan die op afstand en van bovenaf de dennenbomen kan weghalen. Gezonde loofbomen kunnen hierdoor blijven staan. Na het weghalen van de bomen en een deel van de boomstronken wordt op sommige plekken ook de stikstofrijke en zure bovenste strooisellaag verwijderd. De werkzaamheden zijn uiterlijk 15 maart 2024, voor de start van het broedseizoen, afgerond. 

Veiligheid
De parkeerplaats Verspyckweg is tijdens de werkzaamheden afgesloten. Een gedeelte van het fietspad wordt vanwege veiligheid ook tijdelijk afgesloten. Fietsers worden over een korte afstand, lopend met de fiets aan de hand, via rijplaten omgeleid. Het ruiterpad van Bergen aan Zee naar de Schoorlse duinen is tijdens de werkzaamheden dicht. Het onverharde pad dat parallel loopt aan de Verspyckweg is tijdelijk niet toegankelijk voor mountainbikers. Om alles in veilige banen te leiden, zijn verkeersregelaars aanwezig. 

Hout duurzaam verwerkt
Eerder dit jaar is de kwaliteit van de dennenbomen getest bij een houtverwerkingsbedrijf. Uit de test blijkt dat het hout van uitstekende kwaliteit is. De dennen worden dan ook zo duurzaam mogelijk verwerkt. Er wordt hout gebruikt voor de bouw van twee woningen in de regio Bergen. Verder wordt het hout geperst tot OSB platen voor toepassing in onder meer de bouw. Een ander gedeelte van de dennen gaat als heipalen de grond in. De bomen die in Bergen aan Zee verdwijnen, worden middels herplant elders in de provincie Noord-Holland gecompenseerd. 

Meer weten?
Ga dan naar www.pwn.nl/werkzaamheden-bergen