Overzicht

Wurmenveld Zandvoort: gezond de toekomst in

Japanse duizendknoop

In natuurgebied Wurmenveld in Nationaal Park Zuid-Kennemerland staan plantensoorten die normaal gesproken niet voorkomen in een gezond duingebied. Deze planten, invasieve exoten genoemd, verdringen soorten die juist kenmerkend zijn voor gezonde duinen. Daarom gaan we deze exoten in november en december weghalen én krijgt het gebied een opknapbeurt.

Natuurgebied Wurmenveld ligt aan de noordkant van Zandvoort. Het is een geliefd gebied bij bezoekers en herbergt veel unieke planten en dieren. Helaas is het gebied de afgelopen jaren achteruitgegaan. Op verschillende plekken staan soorten die normaal gesproken niet voorkomen in een gezond duingebied. Voorbeelden hiervan zijn de rimpelroos, basterdduizendknoop, Amerikaanse vogelkers en sneeuwbes. Deze planten noemen we ‘invasieve exoten’. Ze hebben de eigenschap om soorten te verdringen die juist zo kenmerkend zijn voor gezonde duinen, waardoor de diversiteit aan planten en dieren achteruitgaat. Daarom gaan we de exoten hier weghalen. Daarnaast maken we van een overwoekerde poel weer een mooie, gezonde en biodiverse duinvallei. 

Verwijderen basterdduizendknoop 
De basterdduizendknoop, een mengvorm van de Sachalinse en Japanse duizendknoop (zie foto), groeit in de laagte van het dennenbosje in het Wurmenveld en de plant vergt een speciale aanpak. Om de gehele plant goed weg te krijgen, moeten we een stukje van het dennenbos verwijderen en wordt een deel van de grond en wortels meteen afgevoerd. De wortels van de basterdduizendknoop groeien tussen de dennenbomen. 

Zo ontstaat ruimte voor de ontwikkeling van een duinvallei; een poel gevuld met water in de winter die grotendeels droogvalt in de zomer. Hierdoor ontstaat een waardevol nieuw stuk natuur met meer loofbomen, licht, struiken en insecten. Een echte boost dus voor de biodiversiteit. Ook de belevingswaarde voor de bezoekers neemt toe. Je kijkt straks vanaf het bestaande wandelpad langs het bos uit over de door bos omgeven laagte met een mooie duinvallei vol leven.

Hulp van Bliss en Bruce
Voor het opsporen van de basterdduizendknoop gaat PWN gebruikmaken van de twee labradorhonden Bliss en Bruce en hun begeleider van het bedrijf Hoek Groen. De honden zijn speciaal getraind op ecologische detectie. Door de intensieve training zijn zij in staat om ondergrondse wortels en haarwortels van de basterdduizendknoop op te sporen. Bliss en Bruce halen zichtbaar plezier uit het opsporen van de ondergrondse wortels van de basterdduizendknoop.

Planning 
De werkzaamheden vinden plaats van september tot en met december 2023 en worden gedeeltelijk handmatig en gedeeltelijk machinaal uitgevoerd. We voeren het werk zoveel mogelijk met klein materieel of handmatig uit om schade te voorkomen. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van bestaande paden en leggen we rijplaten om schade te verminderen. Toch kunnen we overlast helaas niet helemaal voorkomen, vooral bij het dennenbos met basterdduizendknoop, waar groter materieel ingezet wordt. Door de werkzaamheden kunnen bestaande paden tijdelijk wat breder worden en liggen er tijdelijk rijplaten, ook op het fietspad. We verwachten dat de paden snel weer herstellen na afronding van de werkzaamheden.
  
Vraag het de boswachter 
Boswachter Joeri is vier keer op vrijdagochtend in het Wurmenveld aanwezig om geïnteresseerden uitleg te geven over de werkzaamheden. Hij is er op vrijdag 27 oktober en 3 en 17 november van 09.00 tot 09.30 uur. Joeri staat dan bij het bankje langs het Duinpieperpad in Zandvoort, nabij het dennenbos. Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op de borden in het Wurmenveld.