Overzicht

Vol energie naar duurzaam drinkwater en natuur in topvorm

duurzaam ondernemen

Het klimaat verandert en ook PWN heeft daar mee te maken. Tijdens lange periodes met bloedhete dagen warmt het water in onze leidingen op en hebben wij last van de verzilting die er in het IJsselmeer ontstaat. En tijdens periodes met zware regenval lopen onze kelders onder water. Het zijn zomaar een paar effecten van de klimaatverandering waar PWN oplossingen voor moet vinden, zodat wij nu én in de toekomst kunnen blijven zorgen voor betrouwbaar drinkwater en een natuur in topvorm. De activiteiten die daaraan bijdragen, heeft PWN ondergebracht in een duurzaamheidsprogramma.

Het programma rust op drie pijlers:

  1. CO2 -reductie
  2. Klimaatadaptatie
  3. Samenwerking met de omgeving


Een kleinere CO2-voetafdruk
In het Nationaal Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over de CO2-uitstoot. Ook PWN heeft zich aan deze afspraken gecommitteerd. In 2030 mogen wij maximaal 27.000 ton CO2 uitstoten. En in 2050 mag die uitstoot nog maar 2.700 ton zijn. Wij hebben daarin al de nodige stappen genomen, maar in 2019 stond de teller op 63.000 ton CO2 dus er is nog behoorlijk wat werk aan de winkel.

Om onze doelstellingen te behalen, wekken wij zoveel mogelijk zelf energie op door zonnepanelen te plaatsen en maken wij onze waterzuiveringsinstallaties energiezuiniger. Voor ieder nieuw project brengen wij in beeld wat de impact hiervan is op onze voetafdruk en daarmee ook onze CO2-reductie doelstellingen. En met een speciaal hiervoor ontwikkelde tool kunnen wij verschillende scenario’s met elkaar vergelijken, zodat wij uit alle opties het beste maatregelenpakket kunnen kiezen.

Duurzaamheid voorop in al onze beslissingen
Ook bij investeringen zou duurzaamheid voorop moeten staan. Hoe duurzaam een investering is, kun je zichtbaar maken met een virtuele CO2-prijs. Zo’n prijs drukt de schade die aan de omgeving wordt berokkend als gevolg van CO2-uitstoot uit in euro’s, welke vervolgens worden opgenomen in de totaalkosten van een investering. Op die manier maak je duurzame investeringen financieel aantrekkelijker en kun je gerichter sturen op projecten die het meest meewerken aan het behalen van de CO2-doelen.

PWN rekent sinds het begin van dit jaar met een CO2-prijs van €100/ton CO2. Iets dat mooi aansluit bij de afspraken die wij gemaakt hebben met de Europese Investeringsbank (EIB). Die geeft ons een lening van €100 miljoen op voorwaarde dat de investeringen die wij daarmee doen, bijdragen aan het reduceren van onze uitstoot én het energie-efficiënter maken van onze zuiveringen. Tot slot vertalen wij de CO2-doelen naar onze contracten en inkoopvoorwaarden, zodat duurzaamheid en circulariteit bij PWN steeds vanzelfsprekender worden.

2. Klimaatadaptatie
In 2018 hebben wij de gevolgen van de klimaatverandering voor PWN van de bron tot de tap in kaart gebracht. Op basis daarvan bepalen wij maatregelen om klimaatbestendiger te worden. Zo onderzoeken wij alternatieve waterbronnen, zodat wij minder afhankelijk worden van het IJsselmeer. En wij kijken of wij in natte periodes waterbuffers kunnen aanleggen, waar wij in droge periodes gebruik van kunnen maken.

3. Samenwerking met de omgeving
Omdat de ruimte onder en boven de grond beperkt is in onze dichtbevolkte provincie, onderzoeken wij hoe wij die ruimte zo efficiënt mogelijk kunnen gebruiken. Dat doen wij bijvoorbeeld door functies boven en onder de grond te combineren. Zoals met een drijvend zonnepark waar wij energie opwekken op het water dat wij innemen voor de waterzuivering. Of door onze leidingen niet onder steen maar onder groene oppervlakken te leggen, zodat ze minder warm worden. Voor gemeenten betekent dat ook minder hittestress en meer biodiversiteit.  Wij werken nauw samen met onze omgeving om tot zulke slimme oplossingen te komen.

Noodzaak biedt kansen
De noodzaak om onze omgeving anders in te richten, biedt ons ook de kans om die omgeving aantrekkelijker te maken en anders in te richten. Denk maar aan de stijgende zeewaterspiegel. Om het achterland daartegen te beschermen, is een goede kustverdediging belangrijk. Door zand de duinen in te laten stuiven, hoogt het duin op natuurlijke wijze op. Tegelijkertijd profiteert de natuur van het stuivende zand. Bij PWN zijn wij op zoek naar dit soort mooie win-win situaties. Zo werken wij aan klimaatbestendigheid, én maken wij onze natuur veerkrachtiger.

Drinkwater en natuurbeheer zijn enorm belangrijk voor iedereen en wij staan in de maatschappij voor een zware opgave. Maar tegelijkertijd hebben wij de kans om met de juiste investeringen de wereld een beetje mooier te maken. Een wereld met meer natuur, meer biodiversiteit, schoon water en een gezondere leefomgeving. En daar kunnen wij allemaal ons steentje aan bijdragen.

Weten wat u kunt doen?
Kijk dan ook eens op de pagina met besparingstips >>