Overzicht

Drinkwatersector gaat blockchain-technologie toepassen

blockchaintechnologie

Primeur voor PWN:

PWN is het eerste drinkwaterbedrijf dat blockchain inzet voor het voorraadbeheer van haar assets. Dankzij blockchain kan een PWN-monteur via een app een watermeter volgen van het logistiek centrum tot aan de installatie bij de klant thuis. Via de app wordt er op de achtergrond een koppeling gemaakt met de blockchain, waarin verschillende soorten informatie wordt vastgelegd. Daardoor is er altijd inzicht in de juiste data. Samenwerking in de keten heeft PWN er inmiddels van overtuigd dat blockchain-technologie veel voordelen kan bieden voor haar processen.

Nieuwe technologieën verkennen

Innovatiemanager Suze van der Meulen: “Het idee ontstond tijdens een een masterclass over blockchain bij onze samenwerkingspartner 3D Makers Zone. De samenwerking met 3DMZ biedt ons als drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder de mogelijkheid om te verkennen of nieuwe technologieën, zoals sensortechnologie of 3D-printing, toepasbaar zijn in onze processen. In de masterclass bekeken we verschillende blockchain toepassingen in relatie tot onze processen. Twee veelbelovende ideeën hebben we vervolgens uitgewerkt in een makathon (een 3-daagse snelkookpan waar we met leerlingen, studenten, experts en start-ups ideeën ontwikkelen tot ‘prototype’).”

Van concept tot app

Een versnellingsteam met medewerkers van PWN, organisatieadviesbureau Accenture, 3DMZ en Axionomic (de blockchain-innovatietak van 3DMZ) werkten het concept daarna uit tot een mobiele app. Na de presentatie aan de Innovation Board van PWN, kreeg het team de opdracht om door te gaan waardoor de haalbaarheid uiteindelijk aangetoond kon worden. Vervolgens werd er naar schaalbaarheid gekeken en beoordeeld of de blockchain-technologie ook toepasbaar is voor andere assets.

Aanboorzadel

In de volgende fase heeft het versnellingsteam de handen ineen geslagen met belangrijke stakeholders als Pipelife (producent van kunststofleidingsystemen) en aannemers Van Baarsen en C. Ris. Uit deze samenwerking bleek dat blockchain óók gebruikt kan worden voor in voorraadbeheer van aanboorzadels (een onderdeel dat gebruikt wordt om een aftakkingen in buizen te maken). “Door de onconventionele manier van werken aan een idee, hielden we dus niet alleen de vaart in het project, maar creëerden we gaandeweg ook draagvlak bij onze stakeholders en samenwerkingspartners. Doordat we ze direct bij de ontwikkelingen betrekken, zien ze met eigen ogen wat de mogelijkheden zijn,” aldus innovatieprojectleider Theo de Veer van PWN.

Samenwerking in de keten

De app is uiteindelijk verder uitgebouwd door Accenture en software bedrijf MoreApp en is via de blockchain gekoppeld aan het SAP-systeem van PWN, het systeem dat belangrijke informatie van verschillende afdelingen samenbrengt. “Door deze innovatie bewijzen we dat we meta-data van een watermeterplaatsing automatisch kunnen verwerken. Dit alleen is al winst voor PWN. Het zou fantastisch zijn als we de blockchaintechnologie straks kunnen toepassen voor assetbeheer in de hele keten. We zijn in ieder geval weer een stap dichterbij!”

De case

Over blockchain technologie