Overzicht

Informatiebijeenkomst ontwikkelingen IJsselmeerkust

IJsselmeer

Om ook in de toekomst te zorgen voor voldoende en betrouwbaar drinkwater draait PWN aan meerdere knoppen tegelijk. We onderzoeken hoe we onze drinkwaterproductie kunnen vergroten om de groeiende vraag op te vangen. We gaan na hoe we het gebruik kunnen verminderen om de groeiende vraag af te remmen. En we kijken hoe we onze belangrijkste zoetwaterbron, het IJsselmeer, kunnen versterken zodat het een robuuste, stabiele bron voor drinkwater blijft. Dat doen we met een klimaatbuffer in het IJsselmeer. De kwaliteit van het IJsselmeerwater is uitdagend en wordt door klimaatverandering minder stabiel. We nemen op de juiste momenten water in en laten dat eerst door een natuurgebied stromen. Dan vangen we het op in een voorraadbekken waar ook de kwaliteit verder verbetert. Zo hebben we altijd stabiel en betrouwbaar IJsselmeerwater beschikbaar om in te nemen. Een klimaatbuffer draagt er aan bij dat ook in de toekomst elke inwoner van Noord-Holland voldoende en betrouwbaar drinkwater krijgt, net als nu.

 

Ontwikkelingen IJsselmeergebied

Naast de ontwikkeling van een klimaatbuffer gebeurt er in het Noord-Hollandse IJsselmeergebied langs de kust van Den Oever tot Enkhuizen nog veel meer en staan er de komende jaren tal van projecten op de stapel in dit gebied. Al deze plannen hebben, naast drinkwatervoorziening, ook betrekking op onderwerpen zoals natuur, recreatie en toerisme, wonen en werken, industrie, landbouw en visserij en energie. Om al deze plannen op elkaar af te stemmen werken Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland, de gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Enkhuizen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en drinkwaterbedrijf PWN samen.

 

Informatiebijeenkomst

Voor een algemeen beeld over de huidige ontwikkelingen in de kustomgeving is er op maandag 4 oktober van 19.30 tot 21.00 uur een online informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie gegeven over de onderzoeken en projecten die plaatsvinden in het gebied, hoe ver de plannen zijn en hoe de omgeving betrokken blijft. Meer informatie is te vinden op www.noord-holland.nl/ijsselmeerkust. Aanmelden voor één of meerdere bijeenkomsten kan via de website of via deze link.