Overzicht

Tijdelijke oplossing fietspad Nieuwe Kattendel

Stuivend duin fietspad Nieuwe Kattendel

Door verstuiving van het duin is een deel van het fietspad bij het Nieuwe Kattendel niet begaanbaar voor fietsers. Om ongewenste situaties te voorkomen creëert PWN in overleg met de Fietsersbond een tijdelijke oplossing door het zand te helpen bij het ‘oversteken’ van het fietspad. Als het zand na ongeveer twee weken gestabiliseerd is, wordt het fietspad met behulp van betonplaten opnieuw aangelegd. De werkzaamheden starten in de week van 15 mei en worden uitgevoerd door de firma Paape in opdracht van PWN. Na de zomer wordt gekeken hoe deze tijdelijke oplossing gewerkt heeft en wat de beste oplossing is voor deze situatie. 

Noordwest natuurkern  

Enkele jaren geleden is gewerkt aan de ontwikkeling van een natuurlijk, dynamisch duinlandschap in Zuid-Kennemerland: de ‘Noordwest natuurkern’. In de zeereep zijn op vijf plekken sleuven gegraven om de wind weer toegang tot het duin te geven. De wind krijgt zo vrij spel op het kale zand en deze duinen kunnen weer gaan wandelen door het landschap. Het herstel van een dynamisch duinlandschap in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland verloopt zo voorspoedig dat de stuivende duinen eerder dan verwacht bij het fietspad aan de zuidelijkste sleuf (Nieuwe Kattendel) in de zeereep zijn aangekomen. Door de verstuiving krijgen de natuurlijke flora en fauna weer de ruimte en wordt een eeuwenoud landschap weer in ere hersteld.