Overzicht

Uitbreiding van natuur binnen het duingebied

In november start PWN met het opnieuw inrichten van gebied ‘de Vlotter’ in Heemskerk. Een gebied waar mens en natuur al eeuwen met elkaar zijn verbonden. De laatste decennia is het tuinbouw gebruik op de Vlotter geïntensiveerd en hierdoor zijn plant- en diersoorten uit het gebied verdwenen. PWN gaat het gebied weer tot leven brengen door de grondwaterstand op een natuurlijke manier te verhogen en door cultuurelementen, zoals de elzenhagen en begrazing door schapen, terug te brengen. De werkzaamheden worden in het voorjaar van 2022 afgerond.

Afbeelding
Voorbeeld Duinrel

Sfeerimpressie van een duinrel

Water en natuur

Projectleider Niels Hogeweg: ‘Na de herinrichting maakt water opnieuw onderdeel uit van het landschap en dat is belangrijk, want veel inheemse duinsoorten zijn afhankelijk van natte omstandigheden.’ In de nieuwe duingraslanden en waterlopen komt er veel ruimte voor de natuur, maar worden er ook extra wandelmogelijkheden gecreëerd.

‘We hopen dat op den duur ook Parnassia terugkomt in het gebied. Parnassia is een zeldzame plant met witte bloemen, die groeit in natte duinvalleien. Parnassia zien wij als een zogenoemde 'prestatie-indicator'. Dat betekent grofweg dat als we deze soort tegenkomen in een gebied, dat de natuur in een goede staat verkeerd’, aldus Niels Hogeweg.

Afbeelding
Parnassia

Parnassia, foto van Ina Roel

De schaapskudde zorgt er na de inrichting voor dat de natuur openblijft en dat er ruimte blijft voor bloeiende kruiden. De nectar uit bloeiende kruiden is belangrijk voor insecten en vogels die daar direct van profiteren.

Nieuwe recreatiemogelijkheden

Over het waterrijke gebied komen bruggetjes voor wandelaars. Aan de rand van het gebied, richting de achterliggende bossen komt een speelweide en een speelbos. Aan picknicktafels bij het speelbos is er ruimte om wat langer in het gebied te blijven en te genieten van de natuur en de schaapskudde.

Clusterbuien opvangen

Door klimaatverandering wordt het steeds droger en heter, maar ook steeds natter. In de binnenduinrand, op plekken zoals de Vlotter, vinden we nog ruimte voor het creëren van meer ruimte voor wateropslag, natuurontwikkeling en recreatie. Zo functioneert de nieuwe natuur in de Vlotter straks als spons voor grote hoeveelheden regen tijdens clusterbuien, terwijl het er ook aantrekkelijker wordt om te wandelen en er meer variatie in de natuur ontstaat.

Lees meer over de Vlotter