Overzicht

Lancering interactieve 3D-leeromgeving over invasieve exoten

linvexo_01.jpg

Een primeur voor studenten van Helicon MBO Velp. Zij gaan vanaf 2 november als eersten in Nederland aan de slag met de Leeromgeving Invasieve Exoten (LINVEXO). Dit is een unieke combinatie van educatie, wetenschap, natuurbeheer en game technologie. Hiervoor werkten de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Radboud Universiteit, NEC-E, adviesbureau Beleef & Weet, PWN, drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder in Noord-Holland, het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en gameontwikkelaar iTZiT nauw samen.

In de Leeromgeving Invasieve Exoten kunnen studenten MBO Groen en middelbare scholieren in een virtuele 3D-omgeving kennismaken met invasieve exoten. Dat zijn uitheemse planten- en diersoorten die door toedoen van de mens in de Nederlandse natuur terecht zijn gekomen. De verspreiding en gevolgen hiervan komen uitvoerig aan bod, net als de mogelijkheden voor preventie en de stand van zaken in het wetenschappelijke onderzoek. Daarom is de samenwerking van veel verschillende organisaties zo belangrijk. “Het is inspirerend hoe we in dit project onze praktische ervaring in natuurbeheer hebben kunnen combineren met wetenschappelijke inzichten,” aldus Joke Cuperus, CEO bij PWN.

De interactieve leeromgeving kan gebruikt worden bij klassikaal onderwijs maar ook bij groepsonderwijs en individuele leertrajecten. Er is gekozen voor 8 soorten invasieve exoten die in verschillende biotopen leven (land- en waterplanten, en land- en waterdieren), zodat meerdere groenopleidingen deze leeromgeving kunnen gebruiken. Hierbij zijn nog 3 lessen ‘Invasieve exoten in de klas’ ontwikkeld: een basisles en twee verdiepingslessen over ecologie of over bestrijding en preventie. Samen met de docentenhandleiding en werkbladen kunnen deze lessen onafhankelijk van elkaar gebruikt worden. “Onze ecologische kennis delen is een van de kerntaken van ons onderzoeksinstituut. Des te mooier als we hiermee zo’n innovatief project kunnen voeden,” stelt Louise Vet, directeur NIOO-KNAW. Er is gekozen voor gebruik van actieve werkvormen zoals mindmapping, expertgroepen en casussen. 

De NVWA heeft opdracht gegeven voor het ontwikkelen van LINVEXO en het lesmateriaal. “We willen graag dat studenten tijdens de opleiding kennis maken met invasieve exoten, zodat ze zich bewust worden van de risico’s van deze soorten en daar in hun toekomstige werk rekening mee houden,” zegt Jenneke Leferink, adviseur invasieve exoten bij de NVWA.

De leeromgeving is ontwikkeld door het Goudse iTZiT, experts in visuele communicatie, dat met nieuwe technologie een realistische 3D-omgeving maakte en deze heeft verrijkt met video’s, illustraties en achtergrondinformatie. “Tijdens de testfase bleek al hoe impactvol deze innovatieve onderwijstool is bij het overbrengen en verwerken van kennis,” zegt Annerie Rutenfrans van adviesbureau Beleef & Weet.