PWN staat voor betrouwbaar drinkwater. Daarom vindt PWN, samen met alle andere drinkwaterbedrijven in Nederland, dat stoffen als PFAS in het geheel niet thuishoren in het milieu en de bronnen voor drinkwater, grond- en oppervlaktewater. De drinkwatersector is groot voorstander van een nationaal en Europees totaalverbod op PFAS en – vooruitlopend daarop – een verbod op lozingen omdat ze slecht afbreken en daardoor lang in het milieu aanwezig blijven. Want wat niet in de bronnen voor drinkwater terecht komt, hoeven de drinkwaterbedrijven er ook niet uit te zuiveren. Het Rijk, andere overheden en bedrijven hebben hier allemaal een verantwoordelijkheid in.