Wat zijn gevolgen als iedereen tegelijk veel kraanwater gebruikt?
Bruin water klachten en/of drukverlies. Je kunt het vergelijken met een snelweg. Als grote groepen mensen op dezelfde zaterdagmiddag naar het strand willen, dan ontstaat er een file op de weg daar naartoe. Op dezelfde manier, als er heel veel kraanwater tegelijk wordt gebruikt daalt de druk in de leidingen en kan er bij onze klanten minder water uit de kraan komen. Daarnaast neemt de snelheid van het water in de leidingen toe als er op één moment heel veel water gebruikt wordt. Daardoor kan er naast een lagere druk ook ‘bruin’ water uit de kraan komen.

Kan je ‘bruin’ kraanwater veilig drinken?
Ja, dat kan. Het ziet er misschien niet heel fris uit, maar het voldoet aan alle kwaliteitseisen waar wij dagelijks aan moeten voldoen. Bruin water is niet schadelijk voor de gezondheid, maar voor de zekerheid raden we drinken van bruin water af voor kwetsbaren, ouderen en baby’s.

Is het erg als de druk in de leidingen afneemt?
Een beetje drukverlaging is niet zo erg, maar op deze waterdruk zijn ook weer allemaal apparaten (zoals wasmachine, koffiezetapparaat, boiler, geiser) aangesloten en afgestemd die uit balans kunnen raken.

Waarom verhoogt PWN de productie van kraanwater niet?
Onze productie is aangepast op het verwachte mogelijke gebruik. In een normale situatie gebruiken mensen 120 tot 130 liter water per persoon. Bij extreem watergebruik, als we te maken hebben met aanhoudende hitte en droogte, verbruiken mensen 150 tot 170 liter. Een forse toename! Het watergebruik en de vraag naar drinkwater uit de kraan wordt continu gemonitord en op basis daarvan acteren we. Zo kunnen we ook in de toekomst aan de watervraag blijven voldoen.

Heeft PWN genoeg drinkwater, ook als de droogte aanhoudt?
Ja, er is genoeg water. Onze belangrijkste bronnen zijn het IJsselmeer, de Lek en de Rijn.

Wanneer wordt de situatie kritiek?
Als mensen tijdens de piekuren blijven sproeien en veel water blijven gebruiken. Het is belangrijk om het waterverbruik te spreiden.

Wat gaat er gebeuren als er ergens een flinke brand uitbreekt en de brandweer begint aan het leidingnet te trekken?
Branden moeten geblust worden en daar is genoeg water voor.

Waar is het overtollige water van deze winter gebleven?
PWN maakt drinkwater van oppervlaktewater, in ons geval is dat het IJsselmeer. Dat betekent dat wij op dag basis water produceren en niet uit voorraad. Wij ‘slaan’ dan ook geen water op en produceren geen overtollig water. Integendeel we stemmen de drinkwaterproductie af op de watervraag.