1. Mag je mountainbiken in het Noordhollands Duinreservaat? 
Van beginners tot gevorderden: elke mountainbiker (mtb'er) is welkom in het Noordhollands Duinreservaat (NHD). Van zonsopkomst tot 10.30 uur hebben mtb'ers meer dan 140 kilometer aan onverharde paden tot hun beschikking. Bij de duiningangen en op borden in het gebied staat aangegeven welke onverharde paden tot 10.30 uur beschikbaar zijn.  

2. Liggen de onverharde paden alleen in bosgebied of ook in het open duin?
De paden waar mtb’ers gebruik van kunnen maken, liggen grotendeels in bosgebied. Met voor elk wat wils: van smalle tot brede paden en van heuveltjes tot vlakke paden.

3. Waarom mogen mtb’ers niet in het open duin fietsen?
Het ziet er voor een mtb'er aantrekkelijk uit: flink aanpoten in het mulle zand dwars door het open duin. Op het oog misschien onschuldig, maar geconstateerd is dat het de natuur flink kan beschadigen. In het open duin zijn de paden soms te mul om op te fietsen waardoor je moet uitwijken naar de hardere berm. Deze berm in het open duin heeft een kwetsbare dunne bodem. Dus als daar intensief gebruik van wordt gemaakt gaat het snel stuk. We hebben dan ook gekozen voor speciale natuurzones voor recreanten waarbij het open duin zoveel mogelijk wordt ontzien. In het bos zijn de paden steviger en stabieler; dat biedt dus veel meer mogelijkheden.

4. Waarom onderhoudt PWN deze paden dan niet voor fietsers?
Je hebt stabiele paden en niet stabiele paden. Het open duin heeft vooral niet stabiele paden. Bij een droge zomer wordt het pad snel mul. Dat betekent dat bezoekers naast het pad gaan fietsen en wandelen. Tenzij we bijvoorbeeld grond, humus of hooi op de paden leggen. Dat lijkt een mooie oplossing, maar deze is niet goed voor het totale duinsysteem omdat dan voedingsstoffen aan het van nature schrale systeem worden toegevoegd.

De waarde van het duingebied ligt voor het oog verborgen in de bodem. Je kunt eigenlijk wel stellen dat een niet verstoorde bodem de bijzondere waarde van de duingebied bepaalt. Jonge duingraslanden herbergen weer heel andere soorten planten en dieren dan oudere duingraslanden. En dat maakt het duinlandschap nu juist zo divers en uniek! Als we de bodem bewerken of veranderen, verstoren we het systeem en dat willen we zoveel mogelijk voorkomen.

5. Waarom kiest PWN voor een fietsregeling en niet voor een vaste route voor mtb’ers?
Vrijheid in stijl, stuurkunst en conditie op meer dan 140 kilometer paden. Je kunt elke dag je eigen route bepalen: kort of lang, heuvelachtig of vlak, makkelijk of moeilijk. Dat is wat mtb'ers het meest waarderen aan de fietsregeling en maakt de regeling in het NHD uniek ten opzichte van een vaste baan. Er kunnen en mogen geen extra paden worden aangelegd in het NHD. Dat betekent dat een vaste mtb-baan alleen op bestaande paden kan worden aangelegd. De consequentie is dat niet-mtb'ers hier geen gebruik van kunnen maken. Mtb’ers kunnen met een vaste baan geen eigen route meer bepalen. En juist de vrijheid van het gebruik van de paden tot 10.30 uur is een aspect dat door veel mtb’ers erg wordt gewaardeerd.