Overzicht

Aan wie moet ik de herinnering van Intrum betalen?

Indien u een herinnering ontvangt van Intrum Justitia, dient u deze ook aan Intrum te betalen. Heeft u een factuur van Intrum Justitia per ongeluk aan PWN betaald, dan geven wij door aan het incassobureau dat de hoofdsom bij PWN voldaan is. U moet de gemaakte incassokosten nog aan Intrum Justitia betalen.

Direct regelen