Overzicht

Waarom stijgen de drinkwatertarieven in 2023?

De prijs van ons drinkwater is altijd kostendekkend en wordt gecontroleerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Dit is vastgelegd in de Nederlandse Drinkwaterwet.

In vergelijking met vorige jaren stijgt de prijs voor drinkwater in 2023 flink. Dit is een optelsom van de kosten die PWN maakt voor de productie én levering van drinkwater. Denk hierbij aan kosten voor ons leidingonderhoud, bronbescherming en personeelskosten, maar vooral ook aan de kosten voor de zuivering van water. Het IJsselmeer is onze belangrijkste zoetwaterbron voor de productie van drinkwater. Dit water heeft een lange weg afgelegd vanaf de Alpen, via de Rijn tot onze waterfabriek in Andijk. Onderweg zijn diverse stoffen in het water terecht gekomen, die in er de fabriek weer uitgehaald moeten worden Dit is een intensief en kostbaar proces.

Daarnaast moet het (voor)gezuiverde water grote afstanden afleggen door heel Noord-Holland onder de grond door ons leidingnet. Dit gebeurt onder hoge druk. Hier is veel energie voor nodig. De prijzen hiervoor zijn het afgelopen jaar extreem gestegen. Uiteraard heeft PWN zich de afgelopen jaren ingezet om zonnepanelen aan te leggen om zo zelf elektra te genereren, maar dit dekt niet ons gehele energieverbruik. We moeten daarnaast dus ook energie inkopen.

Verder heeft PWN ook te maken met kostenverhogingen als gevolg van CAO-ontwikkelingen, algemene inflatie, hogere tarieven voor inkoop van water (door stijging tarieven Waternet & WRK) en een toename van afschrijvingskosten als gevolg van hogere investeringen. Dit alles bij elkaar zorgt ervoor dat we onze drinkwatertarieven moesten verhogen. Mochten de prijzen op de energie- en chemicaliënmarkt normaliseren, dan stellen we de drinkwatertarieven in 2024 zoals geregeld in de Drinkwaterwet mogelijk weer naar beneden bij.

Goed om te weten: waterbedrijven waar de drinkwatertarieven minder hard stijgen, maken veelal gebruik van grondwater als bron voor drinkwater. Helaas is dit voor PWN geen optie. Vanwege onze ligging aan zee is het grondwater hier te zout.

 

Hoe bepaalt PWN haar drinkwatertarieven?

In de Nederlandse Drinkwaterwet is beschreven dat de tarieven van de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven, dus ook die van PWN, moeten voldoen aan een aantal eisen. Zo moeten de tarieven kostendekkend en transparant zijn en mogen ze niet discrimineren. Namens de minister houdt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toezicht op dit proces. De Autoriteit Consument en Markt (ACM), die jaarlijks de totstandkoming van de tarieven onderzoekt, adviseert hierbij.