Voorwaarden betaling activiteiten via iDeal

Niet deelgenomen, maar wel betaald
Als u betaald heeft voor een excursie of activiteit, maar niet op de gereserveerde datum verschijnt, dan ontvangt u het excursiegeld niet retour.

Annuleren van uw inschrijving voor een excursie of activiteit
Het is in principe niet mogelijk uw inschrijving voor een excursie of activiteit te annuleren. Uiteraard is het wel toegestaan dat bij verhindering een andere persoon uw plaats inneemt. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen gaan wij over tot het restitueren van de betaling. Dit is altijd ter beoordeling van en in overleg met de medewerkers van Bezoekerscentrum De Hoep.

Annulering door PWN
Door omstandigheden is het mogelijk dat de excursie of activiteit door PWN moet worden geannuleerd (bijvoorbeeld bij onvoldoende deelnemers of slechte weersomstandigheden). Hierover ontvangt u tijdig bericht met een voorstel voor een alternatieve datum. Indien deze datum niet schikt en in andere gevallen gaan wij over tot restitutie van het door u betaalde bedrag.

Factuur of termijnbedrag waterrekening betaald via iDeal
Het is niet mogelijk om uw factuur of termijnbedrag van uw waterrekening te restitueren.