Met het project herinrichting A.C. de Graafweg (N241) wil de provincie de weg veiliger maken voor verkeer. Hiervoor wordt de weg verbreed. Het fietspad komt verder van de weg te liggen en de bermsloot moet geheel of gedeeltelijk worden verlegd. Naast de weg ligt een drinkwatertransportleiding van PWN die zorgt voor de aanvoer naar de hoofdleidingnetten van onder andere Opmeer en Schagen. Het verbreden van de weg zou betekenen dat deze belangrijke leiding en de bijbehorende leidingen onder het asfalt komen te liggen en ontoegankelijk worden voor onderhoud. Daarom werken PWN en de provincie samen aan het dit project. PWN heeft de belangrijke leidingen onder de grond verlegd, zodat deze in de berm zijn komen te liggen en ook in de toekomst bereikbaar blijven voor onderhoud.