Exoten zijn soorten uit andere delen van de wereld.  Door een gebrek aan natuurlijke vijanden en een teveel aan voedingsstoffen in de duin kunnen exoten kenmerkende duinsoorten overwoekeren. De Amerikaanse vogelkers is hiervan een sprekend voorbeeld. Ook rimpelroos, sneeuwbes en de dwergmispel zijn goede voorbeelden van woekerende exoten.

Afbeelding
klein

Om de bijzondere en soms zelfs beschermde duinsoorten te behouden voert PWN werkzaamheden uit in het duin. Het verwijderen van woekerende exoten is hier een onderdeel van. Soms gaat dit heel kleinschalig en worden de exoten handmatig en met hulp van vrijwilligers uitgestoken. Waar dat niet gaat, of onvoldoende helpt pakt PWN de bestrijding groter aan. Zoals bijvoorbeeld in Het Heilige Land. We verwijderen de planten én de bovenste laag van de bodem. Op de kale plekken kan het duin zich herstellen en kunnen de duinsoorten terugkomen. De werkzaamheden zorgen ervoor dat de Noord-Hollandse duinen weerbaar en veerkrachtig blijven en dat de dynamiek in de duinen zich kan herstellen. De werkzaamheden worden uitgevoerd voor maart 2018.