PWN verkent ondergrondse waterberging als oplossing voor toenemende (piek)watervraag

Het huidige systeem van opslag en transport van drinkwater voldoet niet aan de eisen die er voor de toekomst aan gesteld worden. Om ook in de toekomst te kunnen blijven leveren zijn aanpassingen nodig. Er zijn verschillende opties voor aanpassingen die met elkaar vergeleken moeten worden.

Eén van de opties is het inrichten van een strategische voorraad in de buurt van het pompstation in Hoorn. Met steun van de provincie Noord-Holland en in samenspraak met de betrokken gemeentes onderzoekt PWN op dit moment de mogelijkheden van het aanleggen en terugwinnen van een ondergrondse watervoorraad. Het opslaan en terugwinnen van het grondwater wordt Aquifer Storage & Recovery (ASR) genoemd.

Een ondergrondse waterberging kan zorgen voor een forse extra waterbeschikbaarheid op het distributiepompstation in Hoorn. Een voorraad die aangesproken kan worden bij een lange, droge periode met veel watervraag of in geval van uitval van een grote transportleiding tussen Andijk en Hoorn. PWN onderzoekt met een veldonderzoek (een proefopstelling) of het mogelijk is drinkwater op te slaan en terug te winnen in de ondergrond van het pompstation.