Het drinkwater voldoet aan alle eisen

Het drinkwater dat PWN levert voldoet aan de EG-drinkwaterrichtlijn 98/83/EG en de eisen uit het vigerende Drinkwaterbesluit dat in Nederland geldt. Wij bewaken de kwaliteit van het geleverde drinkwater door een voortdurende bewaking en controle van onze bronnen, productie- en distributiemiddelen en infrastructuur. Deze bewaking voldoet aan de eisen die in het Drinkwaterbesluit gesteld worden. De Inspectie Leefomgeving & Transport, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, ziet erop toe dat wij het Drinkwaterbesluit naleven.

Wij zijn voor het aandachtsgebied 'produceren en leveren van drinkwater in het voorzieningsgebied' gecertificeerd voor de ISO 9001-norm (kwaliteitsmanagement) en de ISO 55.001-norm (assetmanagement). De actualiteit van de certificaten is te verifiëren op de website van onze certificerende organisatie Difam.

PWN neemt jaarlijks deel aan een vergelijkend onderzoek (benchmark) tussen de drinkwaterbedrijven van Nederland.

Het certificaat ISO 9001 van PWN is hier te downloaden.  
Het certificaat ISO 55.001 van PWN is hier te downloaden.