In 2011 heeft PWN al eerder een SkyTEM onderzoek uitgevoerd. Destijds boven het Noordholland Duinreservaat.

Bodemonderzoek met helikopter

In september 2022 is een bodemonderzoek uitgevoerd in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Dit deden we niet vanaf de grond, maar vanuit de lucht. Door met een helikopter over het gebied te vliegen, hebben we de bodem in kaart gebracht. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de bodem en daarmee de mogelijkheden voor de toekomst om genoeg drinkwater te kunnen blijven maken voor alle inwoners van Noord-Holland. Bijvoorbeeld in tijden van droogte en andere calamiteiten. Op deze manier bereidt PWN zich voor op de veranderende wereld om ons heen.

Het onderzoek brengt een groot gebied in kaart: het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, de Amsterdamse Waterleidingduinen en de Horstermeer. Daarom werken we tijdens dit onderzoek nauw samen met collega drinkwaterbedrijf Waternet