Innovatie, van ons hoofd naar ons DNA

Bij PWN zijn we slim bezig. Innovatief denken doen we niet alleen met ons hoofd, maar met ons hele DNA. Ons netwerk wordt steeds groter en we werken met steeds meer interessante partijen aan slimme oplossingen. Dat doen we ook buiten ons vakgebied. We kleuren buiten lijntjes en denken buiten kaders.

Klimaatbestendig
Klimaatverandering leidt tot uitdagingen in de toekomst, waar nu al op voorbereid moeten zijn. Het heeft invloed op onze 10.000 km lange ondergrondse drinkwaterleidingnet, onze drinkwaterzuivering en de natuur in de duinen. Daarom brengen we in kaart waar de grootste uitdagingen liggen en waar we op moeten focussen. In de duinen werken we al hard aan het beschermen van infiltratiegebieden tegen de stijging van de zeespiegel en we kijken hoe we ons energieverbruik kunnen terugdringen en duurzamer bronnen kunnen gebruiken –uitstoot.

Circulair
We richten onze bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk in. We onderzoeken hoe groot de CO2-voetafdruk is van de stoffen die we voor ons drinkwaterproces gebruiken, en of we die kunnen hergebruiken. Welke stoffen hebben eigenlijk de kleinste impact op het klimaat? En kunnen we onze traditionele pvc-waterleidingen vervangen door bio-pvc? In ons natuurbeheer lopen proeven om zoveel mogelijk materiaal te recyclen. Houtsnippers en hooi uit de duinen kunnen lokale boeren goed opnieuw gebruiken. Afgegraven duinzand krijgt een nieuwe bestemming op de ecoducten.

Data-slim
We beschikken over een steeds grotere hoeveelheid data. Dit levert in potentie een schat aan informatie op voor zowel water- als natuurbeheer. Daarom analyseren we de data goed, zodat we steeds slimmer kunnen werken en bijvoorbeeld storingen kunnen voorkomen. We verbeteren er niet alleen onze eigen diensten en producten mee, maar ook die van andere bedrijven en organisaties. Daarom delen we onze data graag. Om zo samen een stuk slimmer te zijn.

Inspiratie
Inspiratie staat aan de voet van nieuwe ideeën en innovaties. We weten dat innovaties vragen om samenwerken en een openblik. Met makathons, educatieprogramma's en het innovation board halen we frisse ideeën naar binnen, dagen we onze medewerkers uit en zoeken we nieuwe partners op. Kom jij ons binnenkort ook inspireren? Samen zijn we slim bezig.