Overzicht

PWN steunt PFAS-verbod

Stoffen als PFAS horen niet thuis in voedsel en drinkwater. Daarom moet de uitstoot van PFAS op het hele milieu omlaag. Dat kan alleen bereikt worden door productie en toepassing van PFAS Europees zo snel mogelijk te verbieden. Daarom steunt PWN het voorstel dat nu Europees voorligt.

Tot 25 september ligt het voorstel van de Europese Commissie ter consultatie. Dit is een belangrijke stap op weg naar een Europees verbod op PFAS. Alle drinkwaterbedrijven bepleiten via branchevereniging Vewin een snel Europees verbod zonder uitzonderingen. 

Waarom een totaalverbod? 
PFAS zijn door mensen vervaardigde stoffen die in verschillende toepassingen worden gebruikt, waaronder textiel, waterafstotende sprays voor kleding en schoenen, voedselverpakkingsmaterialen, smeermiddelen, brandblusschuim en antiaanbaklagen in pannen. Deze stoffen belanden in het milieu door het gebruik van producten en door de uitstoot en lozingen van fabrieken. In de natuur worden ze nauwelijks afgebroken, wat betekent dat ze langdurig aanwezig blijven.

Van veel PFAS is bekend dat ze schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Blootstelling aan PFAS vindt plaats via lucht, voedsel, consumentenproducten (zoals cosmetica) en drinkwater. Om deze reden zijn wij van mening dat PFAS in hun geheel niet thuishoren in het milieu, en dus ook niet in de bronnen van drinkwater. Als we voorkomen dat PFAS in de bronnen terechtkomen, hoeven we ze ook niet uit het water te zuiveren. Dit is de reden waarom alle drinkwaterbedrijven gezamenlijk pleiten voor een totaalverbod op PFAS.

Het proces 
In 2024 volgt een advies van twee adviescommissies die de risico’s voor het milieu en de effecten op de samenleving afwegen. Tot slot volgt een voorstel waar de lidstaten over stemmen in 2025. Het verbod kan in 2026/2027 in werking treden, wellicht met uitstel voor bepaalde toepassingen van 5-12 jaar. Omdat dit nog even duurt, is naast het proces richting verbod, een strikte aanpak noodzakelijk van bestaande (industriële) lozingen met PFAS.

Wil je meer weten over PWN en PFAS? Lees dan hier verder.