Overzicht

Werkzaamheden in het Heemskerkerduin

In het Noordhollands Duinreservaat, nabij Heemskerk, het zweefvliegveld en het Grote Stuk, start PWN in januari 2022 met werkzaamheden om twee duingebieden beter met elkaar te verbinden en een belangrijke waterleiding weer bereikbaar te maken. Meer openheid in het gebied is goed voor dieren en planten die specifiek in het duin voorkomen en zorgt ervoor dat de waterleiding bereikbaar is bij calamiteiten en onderhoud.  

We verbinden twee duingebieden met elkaar door ook van het tussengelegen deel een meer open natuurgebied te maken. Zo krijgt de wind meer vrij spel. De wind verspreidt zaden en sporen over het landschap en zorgt onder andere voor toevoer van vers kalkrijk zand. Dat is goed voor planten en dieren die in de duinen voorkomen, en gaat het effect tegen van stikstofneerslag.

Belangrijke waterleiding

Op de plek van de werkzaamheden ligt een belangrijke waterleiding onder de grond. Bij calamiteiten en onderhoud is het belangrijk om snel bij deze waterleiding te kunnen komen. Om deze reden worden de bomen die op deze leiding staan verwijderd.

Hoe gaat het worden?

Boswachter Natasja Nachbar: “Er zal een meer open natuurgebied ontstaan, met grassen, open zandvlaktes en een enkele boom en struik. In het naastgelegen gebied hebben we de natuur al eerder op een vergelijkbare manier succesvol een handje geholpen. Typische duinsoorten als de meidoorn en daarmee ook vogels en vlinders zijn hier teruggekeerd en voelen zich er weer thuis.”

De mediabron waarnaar verwezen wordt ontbreekt en moet opnieuw ingevoegd worden.

Een voorbeeld van hoe het gebied er na de werkzaamheden uit gaat zien. Deze foto is genomen in het naastgelegen gebied, waar eerder soortgelijke werkzaamheden zijn uitgevoerd. Foto: PWN boswachter Fred van den Bosch

 

Waarom zijn gezonde duinen belangrijk?

De duinen in Nederland zijn uniek en zelfs internationaal van groot belang.  In geen enkel gebied in Nederland vind je zoveel verschillende soorten planten en dieren bij elkaar. De duinen zijn ook een onmisbare schakel in de kustbescherming en hebben een cruciale rol in het proces van drinkwaterzuivering. Een groot deel van het drinkwater voor Noord-Holland wordt gezuiverd via de duinen.

 

Afgesloten paden

Tijdens de werkzaamheden worden er soms enkele paden afgesloten. Lees hier meer over de planning en precieze locaties van de afgesloten paden. 

 

De werkzaamheden worden mogelijk gemaakt door financiële steun van de Provincie Noord-Holland. 

Afbeelding
Provincie Noord Holland logo