Overzicht

Blijf ik bij betaling via automatische incasso nog mijn termijnfacturen ontvangen?

Nee, u ontvangt geen termijnfacturen meer, wel ontvangt u eens per jaar uw factuur waterverbruik met uw jaarverbruik.

U kunt al uw facturen inzien op Mijn PWN.

Direct regelen