Overzicht

Is er een subsidieregeling voor het vervangen van loden leidingen

Van 1999 tot 2005 heeft het Rijk een subsidieregeling ingesteld. Deze regeling is al een aantal jaren afgelopen. De commissie van de Gezondheidsraad adviseert het Rijk om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om vervanging van loden leidingen te stimuleren met een nieuwe subsidieregeling, waarbij het Rijk substantieel bijdraagt in de saneringskosten van het vervangen van loden leidingen in woningen van voor 1960. Het is dus nu aan de Rijksoverheid om te besluiten of ze weer opnieuw een subsidieregeling gaan instellen.

Lees meer over lood in kraanwater >>