Overzicht

Hoe berekent PWN de jaarlijkse drinkwaterfactuur?

Wij berekenen uw drinkwaterfactuur op grond van uw drinkwaterverbruik. Uw drinkwaterverbruik stellen we vast aan de hand van de watermeterstand. Daarom verzoeken wij u elk jaar rond dezelfde tijd om de watermeterstand aan ons door te geven. Het bedrag dat u moet betalen bestaat verder uit vastrecht en waterbelasting (alleen over de eerste 300 m3 per verbruiksjaar). Op dit jaarbedrag worden de reeds betaalde termijnbedragen in mindering gebracht en het eerstvolgende termijnbedrag voor het nieuwe verbruiksjaar in rekening gebracht. Als het saldo positief is, moet u dat bedrag nog betalen. Als het saldo negatief is, krijgt u geld terug.​​​​

Bekijk de video voor meer uitleg over uw drinkwaterfactuur.

 

Direct regelen