Overzicht

Ik heb ernstige gezondheidsproblemen. Hoe kan ik afsluiting van mijn water voorkomen?

Als u niet kunt voldoen aan uw betalingsverplichting aan PWN, kunnen wij overgaan om uw water af te sluiten. Wij sluiten uw water echt niet af als u of een huisgenoot zeer ernstige gezondheidsproblemen heeft. U heeft dan een schriftelijke verklaring van een onafhankelijke arts (niet de eigen huisarts of specialist) nodig. Deze arts moet verklaren dat door het afsluiten van water zeer ernstige gezondheidsproblemen kunnen ontstaan. Gebruik daarvoor deze medische verklaring.

Let op: dit betekent niet dat de betalingsverplichting komt te vervallen.