Overzicht

Kan ik voor een evenement tijdelijk een wateraansluiting krijgen?

Het is mogelijk om een tijdelijke wateraansluiting te realiseren. Een tijdelijke aansluiting wordt alleen geplaatst en verwijderd op werkdagen, tijdens kantooruren. U vraagt deze minimaal vijf werkdagen van tevoren aan door een volledig ingevuld aanvraagformulier te verzenden via het aanvraagformulier. Op het aanvraagformulier vermeldt u o.a. de locatie, begin- en einddatum van het evenement, de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon.

Let op: een tijdelijke aansluiting mag maximaal 5 dagen blijven staan.