Overzicht

Kan PWN het water nog zachter maken?

PWN heeft de mogelijkheid het water zachter te maken.  Alleen moet PWN hierbij aan de wettelijk gestelde eisen voldoen. De huidige hardheid van het water neemt de nadelen van hard water weg, maar onderzoek laat zien dat heel zacht water minder goed is voor de volksgezondheid. ​​​​​

Direct regelen