Overzicht

Waar in de duinen staan geen Schotse Hooglanders (grote grazers)?

 • De Kruisberg: vanaf duiningang Berkenbos en ingang Kraaiennest tot en aan gasterij De Kruisberg.
   
 • Zanderij – De Hoep: via de Geversweg.
   
 • Van Oldenborghweg: vanaf de Zeeweg in Castricum naar strandslag Heemskerk. Ook het uitzichtpunt zuidelijk van het zweefvliegveld is te voet bereikbaar.
   
 • Wijk aan Zee: vanaf duiningang De Rellen tot aan de Meeuwenweg.
   
 • Camping Bakkum: in de zomermaanden is het mogelijk om vanaf de camping richting het strand te wandelen zonder grazers tegen te komen. Hier wordt seizoensbegrazing ingezet.
   
 • Bergen: grote delen zijn hier uitgezonderd van begrazing met Schotse hooglanders en paarden/pony’s. Ten noorden van de Zeeweg naar Bergen aan Zee vindt uitsluitend gedurende het groeiseizoen schapenbegrazing plaats.
   
 • Overveen: speelterrein Het Wed en ook een klein gedeelte van het speelterrein bij de Oosterplas is van begrazing uitgezonderd.
   
 • Bloemendaal aan Zee – Zandvoort: het gebied tussen de kust en het Kraansvlak is vrij van begrazing. Dit gebied is toegankelijk via de duiningangen: Kieftenvlak, Noordduinen en Duinpieperpad.


De begrazingsgebieden zijn omheind en de fietspaden voorzien van veeroosters. Het is niet mogelijk om ongemerkt een begrazingsgebied te betreden.

Direct regelen